Centrum Willy Brandta UWr SIW

brandt1
brandt2
brandt3
brandt4
brandt5
brandt6
brandt7
brandt8

PROBLEM

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willu Brandta przy Uniwersytecie Wrocławskim to powstała w 2002 roku międzynarodowa instytucja badawczo-naukowa utrzymująca kontakty naukowe z uczelniami oraz innymi podmiotami na całym świecie. Oficjalnego otwarcia Centrum dokonali Kanclerz Niemiec i Premier RP.  Zarząd Centrum Willy Brandta, będąc w 2002 roku podmiotem nowym, chciał wypracowywać swą docelową pozycję w świecie naukowym, poprzez zbudowanie wyrazistego, spójnego i nowoczesnego systemu tożsamości wizualnej, który wykreowałby w świadomości odbiorców jednoznaczny wizerunek zgodny z przyjętymi założeniami oraz ułatwił komunikację między Centrum a najważniejszymi grupami otoczenia.

ROZWIĄZANIE
Przy współpracy z profesorem Michaelem Fleischerem, kierownikiem Katedry Komunikacji Społecznej i wicedyrektorem Centrum, (który jest autorem logo Centrum Willy Brandta), opracowaliśmy założenia strategii marki, a potem – przedstawiony tu – charakterystyczny System Identyfikacji Wizualnej. Kod wizualny systemu operuje maksymalnie prostą i czytelną formą, nawiązującą do niemieckiej tradycji designerskiej (szczególnie Bauhausu). System wizualny Centrum z pewnością jest unikatem w praktyce polskich instytucji naukowych. Niemniej, z powodzeniem służy do dzisiaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *