Oferta

Segmenty oferty:

Nasza oferta obejmuje dwa typy projektów:

Kreacja systemu wizualnego marki

Nie jesteśmy studiem graficznym ! Jesteśmy wyspecjalizowanym zespołem projektowym tożsamości marek, ściśle powiązanym z zespołami budującymi zaawansowane strategie marek korporacyjnych oraz marek terytorialnych. Dlatego wyróżnia nas podejście strategiczne do projektowania marki. Projektując jej system wizualny – myślimy przede wszystkim o jej wyznacznikach strategicznych i komunikacyjnych, a dopiero wtórnie aspektach estetycznych. Dla nas dobry symbol marki (logo, logotyp) jest przede wszystkim elementem komunikowania jej przesłania, biznesowego kontekstu istnienia. Potrzeba ogromnej wiedzy, aby właściwie przełożyć te założenia strategiczne na profesjonalne rozwiązania graficzne. Ciągle się tego uczymy. Ale pomaga nam sam model organizacji naszej agencji (zespół strategiczny oraz zespół projektowy), współpraca z najlepszymi projektantami graficznymi o specjalizacji komunikacja wizualna, a także korzystanie z naszego doświadczenia (wykonanych ponad 30 dużych projektów). Wszystko to także pozwala nam mierzyć się poważnymi wyzwaniami, jak np. budową identyfikacji podmiotów o złożonej organizacji, jak miasta, uczelnie wyższe, czy też marek o złożonej architekturze (budowa portfela marek).


Korporacyjny system identyfikacji wizualnej


Istota produktu: księga systemu identyfikacji wizualnej marki korporacyjnej. Zawiera opracowanie najważniejszych elementów tożsamości wizualnej firmy: logo, a także – co jest specyfiką naszej agencji – konstanse wizualne, czyli elementy graficzne definiujące tożsamość wizualną w kontekście całego nośnika wizualnego marki; w oparciu o te konstanse da się zaprojektować wszelkie typy nośników, nawet te, które jeszcze nie istnieją. Księga zawiera także przykłady aplikacji konstansów wizualnych do wszystkich nośników, których będzie używać firma: od wszelkich akcydensów do wszelkich typów materiałów promocyjnych. Dla firm o bardziej złożonej strukturze, projektujemy architekturę marki, która przedstawia zależności między portfelem marek, liniami produktowymi itp. Księga zawiera także bogate opisy dotyczące projektowania poszczególnych nośników, a nawet opisy dotyczące zasad produkcji poszczególnych nośników (materiały, techniki itp.)

Zawartość: audyt użytkowanych nośników marki i struktury organizacyjnej, sesje strategiczne z zarządzającymi marką, księga siw (w formie drukowanej i elektronicznej)

Znaczenie: dokument o fundamentalnym znaczeniu dla zbudowania silnej marki korporacyjnej. Definiuje system wizualny marki - w kontekście jej DNA. Na tej bazie określa standardy zastosowania charakteru wizualnego marki (feel & look) oraz konstansów wizualnych - do najważniejszych nośników, którymi posługuje się marka.

Produktowy system identyfikacji wizualnej


Istota produktu: księga systemu identyfikacji wizualnej marki produktowej. Odzwierciedla DNA marki produktowej (czasami także: korporacyjnej), linii produktów, sub-marek itp. SIW powstaje po wnikliwej analizie trendów branżowych oraz segmentów odbiorców. Dla marek o bardziej złożonej strukturze, projektujemy architekturę marki, która przedstawia zależności między portfelem marek, liniami produktowymi itp. Księga opiera się na systemie konstansów wizualnych, czyli elementach graficznych definiujących tożsamość wizualną w kontekście całego nośnika wizualnego marki; w oparciu o te konstanse da się zaprojektować wszelkie typy nośników, nawet te, które jeszcze nie istnieją.

Zawartość: audyt produktów marki oraz odpowiadających im nośników wizualnych, sesje strategiczne z zarządzającymi marką, księga siw (w formie drukowanej i elektronicznej)

Znaczenie: dokument o fundamentalnym znaczeniu dla zbudowania marki produktowej. Definiuje system wizualny marki - w kontekście jej strategii produktowej oraz DNA. Na tej bazie określa system konstansów wizualnych, i zasady ich aplikacji do najważniejszych nośników, którymi posługuje się marka.

System identyfikacji wizualnej urzędu samorządowego


Istota produktu: księga systemu identyfikacji wizualnej marki terytorialnej, w wersji dla urzędu miasta \ gminy \ starostwa \ urzędu marszałkowskiego i innych. Zawiera opracowanie najważniejszych elementów tożsamości wizualnej urzędu: herb, logo, a także – co jest specyfiką naszej agencji – konstanse wizualne, czyli elementy graficzne całościowo ujętej tożsamości wizualnej marki, w oparciu o które da się zaprojektować wszelkie typy nośników, nawet te, które jeszcze nie istnieją.. Księga zawiera także przykłady aplikacji konstansów wizualnych do wszystkich nośników, których używa urząd: od wszelkich akcydensów do wszelkich typów materiałów promocyjnych.

Zawartość: audyt użytkowanych nośników marki i struktury organizacyjnej, sesje strategiczne z kierownictwem urzędu, księga siw

Znaczenie: dokument o fundamentalnym znaczeniu dla zbudowania silnej marki terytorialnej. Definiuje system wizualny marki - w kontekście jej DNA oraz strategii rozwoju, czy też struktury organizacyjnej. Na tej bazie określa standardy zastosowania konstansów wizualnych do wszystkich nośników, którymi posługuje się urząd.

System identyfikacji wizualnej - terytorialnej marki promocyjnej


Istota produktu: księga systemu identyfikacji wizualnej marki terytorialnej, w wersji dla marki promocyjnej, produktów promocyjnych itp.. Zawiera opracowanie najważniejszych elementów tożsamości wizualnej marki: logo promocyjne miejsca, a także – co jest specyfiką naszej agencji – konstanse wizualne, czyli elementy graficzne definiujące tożsamość wizualną w kontekście całego nośnika wizualnego marki; w oparciu o te konstanse da się zaprojektować wszelkie typy nośników, nawet te, które jeszcze nie istnieją. Księga zawiera także przykłady aplikacji konstansów wizualnych do wszystkich nośników, których używa marka: głównie materiałów promocyjnych. Dla marek o bardziej złożonej strukturze, projektujemy architekturę marki, która przedstawia zależności między poszczególnymi produktami promocyjnymi, submarkami itp.

Zawartość: audyt strategii marki oraz użytkowanych nośników wizualnych, sesje strategiczne z zarządzającymi marką, księga siw (w wersji papierowej i cyfrowej)

Znaczenie: dokument o fundamentalnym znaczeniu dla zbudowania silnej marki terytorialnej. Definiuje system wizualny marki - w kontekście jej DNA. Na tej bazie określa standardy zastosowania charakteru wizualnego marki (feel & look) oraz konstansów wizualnych do wszystkich nośników, którymi posługuje się marka.
Napisz do nas w sprawie oferty dot. tworzenia twojej marki

Wdrażanie systemu wizualnego marki

Każdy z przedstawionych w tym segmencie działów projektowych wymaga nico innej wiedzy specjalistycznej. Do każdego projektu angażujemy więc specjalistów, którzy znają niuanse projektowania, przygotowania do druku, obróbki materiałów zdjęciowych itp. Ale prawdziwym naszym wyróżnikiem jest SYSTEMOWE, STRATEGICZNE podejście. Na podstawie naszej wiedzy o strategii i komunikacji marek, znajomości najlepszych światowych rozwiązań projektowych - zadbamy, aby projektowane przez nas nośniki w każdym z działów precyzyjnie realizowały DNA marki, jej założenia systemu identyfikacji wizualnej, standardy branży, wymogi techniczne funkcjonowania danego nośnika. Stworzymy więc system nośników, które naprawdę będą fundamentem istnienia silnej, zaawansowanej marki
Napisz do nas w sprawie oferty dot. wdrażania twojej marki